Siedlce ul.Brzeska 65
501-172-407
info@globalgps.pl

Rozliczenia Czasu Pracy

Strefa globalnego monitoringu GLOBAL GPS

W lutym 2022 roku wprowadzona została znacząca część Pakietu Mobilności. Nowe przepisy zmieniają aktualny stan prawny dotyczący rozliczeń czasu pracy kierowcy. Każdy przedsiębiorca musi posiadać dokumenty potwierdzające naliczanie należnych wynagrodzeń kierowcom zgodnie
z regułami Pakietu Mobilności. Najpoważniejszą zmianą jest zniesienie delegacji. Kierowca wykonujący przewóz międzynarodowy, od wyjazdu z bazy nie jest w podróży służbowej. W wyniku nowelizacji  zagraniczne przewozy drogowe zostały wyłączone z definicji podróży służbowej. Co oznacza wprowadzona zmiana? Brak możliwości wypłacania kierowcom diet, które stanowiły znaczącą część jego wynagrodzenia.

UWAGA!

Wprowadzono jednak możliwość obliczenia tzw. „diet wirtualnych”, które stanowią swoisty parametr do obliczenia podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczenia kwoty wolnej od podatku
w wysokości 30% diet wirtualnych.  

Dodatkowym obciążeniem jest konieczność rozliczania kierowcy delegowanego.

Pod delegowanie nie będą podlegać:

  • tranzyt (przejazd bez załadunku lub rozładunku przez terytorium danego kraju);
  • przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki).
  • początkowy lub ostatni etap operacji transportu kombinowanego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Rady 92/106/EWG, w przypadku gdy sam odcinek drogowy składa się z międzynarodowej dwustronnej operacji transportowej.

Pod delegowanie podlegać będą firmy wykonujące:

  • przewozy kabotażowe;
  • przewozy typu cross-trade (przewozy międzynarodowe inne niż przewozy do/z kraju siedziby tzw. przerzuty).

Czym zajmujemy się my?

W związku ze zmianami wprowadzonymi 2 lutego 2022 roku oferujemy kompleksowe rozliczenie kierowcy na podstawie danych z karty kierowcy.

W pełnym pakiecie obsługi oferujemy:

  • pełne rozliczenie kierowcy na podstawie aktualnych przepisów (wynagrodzenie kierowcy, odliczenie PIT/ZUS, ewidencja czasu pracy kierowcy, płaca zagraniczna tzw. sektorowa);
  • dopasowanie systemu czasu pracy kierowcy w oparciu o rodzaj wykonywanych przewozów;
  • raportowanie naruszeń kierowców;

możliwość zdalnego pobierania danych z kart kierowców